Ekstraordinær generalforsamling 7. juli i forbindelse med grill-tennis

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling 7. juli 2021 i klubhuset Søsum i forbindelse med grill-tennis.

Ændring af vedtægter – ændring skyldtes en henvendelse fra Egedal Kommune, som kræver følgende ændringer:

I § 9, stk. 4, litra a tilføjes ordet
”referent”, hvorefter § 9, stk. 4, litra a har følgende ordlyd:

”Valg
af dirigent og referent”

Der foreslås indsat ny § 16 stk. 3 med
følgende ordlyd:

 ”Klubbens midler opbevares på en bankkonto”.

udgivet
  • Tennisvejret i Stenløse    Desværre ingen aktuelle vejrdata tilgængelige!