Nye Medlemmer

Referat 2019


Referat fra ordinær general-forsamling Læs mere

Stander hejsning


Lørdag 27. april kl 10. stander hejsning samt ekstraordinær Læs mere

Nye Medlemmer

Indmeldelse kan ske ved at kontakte kassereren, Viggo Neble Jensen på email: vnj@mail.tele.dk

Kontingent 2018

Spørgsmål vedrørende kontingentet rettes til klubbens kasserer. Se her.

 

In tennis the addict moves about a hard rectangle and seeks to ambush a fuzzy ball with a modified snow-shoe.~ Elliot Chaze
  • Tennisvejret i Stenløse    Desværre ingen aktuelle vejrdata tilgængelige!