Nye Medlemmer

Stander hejsning


lørdag 27. april kl 10. Husk standerhejsning Læs mere

General forsamling


Husk Ordinær Generalforsamling i Stenløse Tennisklub søndag den 17. marts - 2019 kl. 15 Læs mere

Nye Medlemmer

Indmeldelse kan ske ved at kontakte kassereren, Viggo Neble Jensen på email: vnj@mail.tele.dk

Kontingent 2018

Spørgsmål vedrørende kontingentet rettes til klubbens kasserer. Se her.

 

In tennis the addict moves about a hard rectangle and seeks to ambush a fuzzy ball with a modified snow-shoe.~ Elliot Chaze
  • Tennisvejret i Stenløse    Desværre ingen aktuelle vejrdata tilgængelige!