Nye Medlemmer

Generalforsamling 14. marts kl. 15.00


Hvis corona situationen tillader det afholdes Ordinær generalforsamling 14. marts 2021 kl 15.00 i Læs mere

Vi ses næste sæson


The ball is round, the game is long. Læs mere

Nye Medlemmer

Indmeldelse kan ske ved at kontakte kassereren, Viggo Neble Jensen på email: vnj@mail.tele.dk

Kontingent 2018

Spørgsmål vedrørende kontingentet rettes til klubbens kasserer. Se her.

 

In tennis the addict moves about a hard rectangle and seeks to ambush a fuzzy ball with a modified snow-shoe.~ Elliot Chaze
  • Tennisvejret i Stenløse    Desværre ingen aktuelle vejrdata tilgængelige!